บุรีรัมย์แล้งหนักหลังฝนทิ้งช่วง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า สถานการณ์ภัยแล้งใรพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ยังน่าเป็นห่วง หลังได้รับผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วง ส่งผลให้อ่างเก็บน้ำหลายแห่ง มีปริมาณน้ำกักเก็บต่ำ จึงได้ประสานไปยังชลประทานให้พิจารณาชะลอการปล่อยน้ำในการทำการเกษตรให้เกษตรกร ในพื้นที่รอบอ่างไว้ชั่วคราว พร้อมทั้งได้ประกาศแจ้งเตือนให้เกษตรกร ชะลอการทำนาจนกว่าจะมีฝนตกเพียงพอ เพื่อลดคาวมเสี่ยงต่อความเสียหาย ซึ่งขณะนี้ ทางจังหวัดได้ทำเรื่องประสานขอฝนหลวง ไปยังศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเร่งออกปฏิบัติการทางฝนหลวง ช่วยเหลือเกษตรกรที่กำลังประสบปัญหา เดือดร้อนดังกล่าว

ขณะเดียวกันมีรายงานว่า ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอห้วยราช ต้องซื้อน้ำบริโภค เนื่องจากน้ำฝนที่กักเก็บไว้ ในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา ได้หมดลง ส่วนชลประทานจะปล่อยน้ำให้กับเกษตรกรได้ ก็ต่อเมื่อมีฝนตก และน้ำมีปริมาณกักเก็บในอ่างสูงพ้นจากวิกฤติ