UNเลือกทูตไทยเป็นปธ.สภาสิทธิมนุษยชน1ปี

UNเลือกทูตไทยเป็นปธ.สภาสิทธิมนุษยชน1ปี
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักข่าวเอพี รายงาย ว่า คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (The United Nations Human Rights Council) ซึ่งมีหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ ให้คำแนะนำและดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน มีมติอย่างเป็นเอกฉันท์ เลือก นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด์ ให้ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานคนใหม่โดยจะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี

โดยนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว จะรับช่วงต่อจาก นายอเล็กซ์ ฟาน มิวเวน (Alex Van Meeuwen) ซึ่งเป็นผู้แทนถาวรจากประเทศเบลเยียม หลังจากถูกเสนอชื่อเข้าชิงตำแหน่งจากภูมิภาคเอเชียเพียงคนเดียว อย่างไรก็ดีเอเชียจะได้รับสิทธิ์ในการแต่งตั้งประธานคนใหม่ภายใต้กฎซึ่งแต่ละภูมิภาคจะได้ดำรงตำ แหน่งประธานหมุนเวียนของสมาชิกสภาฯ ซึ่งมีทั้งสิ้น 47 ประเทศ

ทั้งนี้ นายสีหศักดิ์ ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว หลังได้รับการประเมินผลงาน จากข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ในเหตุการณ์ความรุนแรงจากการประท้วงในประเทศไทยที่ผ่านมา เมื่อไม่นานมานี้