นายอำเภอสิชล นั่งประธาน กกต. เมืองคอน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ห้องประชุมสำนักงานกรรมการการเลือกตั้ง จ.นครศรีธรรมราช ตามที่คณะกรรการเลือกตั้งกลาง ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลาง กรรมการเลือกตั้ง จ.นครศรีธรรมราชชุดใหม่ แทนชุดเก่าที่จะหมดวาระลง หลังจากที่ครบวาระ
4 ปี ในวันที่ 30 มิ.ย. นี้ ซึ่งคณะกรรมการเลือกตั้งชุดใหม่ ที่ได้รับการแต่งตั้งมี

1.นายจำเนียร ชูคลี่ อัยการประจำศาล
จ.นครศรีธรรมราช 2.นายชุมพล โสพล อาจารย์ ม.ราชภัฏ จ.นครศรีธรรมราช 3.นายมนัส เพ็งสุทธิ์ นายอำเภอสิชล
4.นายวิรัตน์ นิ่มวิจิตร ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช

5.พ.ต.อ.สมศักดิ์ ผ่องโชค รองผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งในวันนี้คณะกรรมการเลือกตั้งชุดใหม่ ได้มีการประชุมกัน เพื่อเลือก
ตั้งประธานกรรมการเลือกตั้ง จ.นครศรีธรรมราช คนใหม่ ผลปรากฏว่า นายมนัส เพ็งสุทธิ์ ได้เป็นประธานกรรมการเลือกตั้ง จ.นครศรีธรรมราช คนใหม่แทน นายไมตรี จันทรา ประธานกรรมการคนเก่าที่หมดวาระลง