สนง.พัฒนาธุรกิจการค้า จ.ตราด เชิญชวนผู้ประกอบการประเภทนิติบุคคลตั้งใหม่และเก่าเข้าร่วมโครงการเสริมสร

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

(21 มิ.ย. 53) นายสมหมาย เพชรประพันธ์ หัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดตราด เปิดเผยว่า ทางสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดตราดและจันทบุรี จะดำเนินการจัดอบรม "โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบธุรกิจ โดยมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการธุรกิจประเภทนิติบุคคลทั้งที่จัดตั้งใหม่และเก่า รวมถึงผู้สนใจ ที่อยู่ในเขตจังหวัดตราดและจังหวัดจันทบุรี ที่แต่เดิมมีกำหนดการจัดอบรมในวันที่ 25 มิถุนายน 2553 แต่เนื่องจากทางสำนักงานฯติดภารกิจบางประการจึงขอเลื่อนการอบรมไปในวันที่ 28 มิถุนายนนี้ ณ ห้องประชุมที่วิทยาลัยเทคนิคตราด โดยการจัดโครงการดังกล่าวมุ่งที่จะเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ ของผู้ประกอบธุรกิจให้ทันต่อสถานการณ์ในยุคของการเปิดเสรีทางการค้าและเป็นการสร้างรากฐานความเข้มแข็งให้กับธุรกิจในภูมิภาค ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน สำหรับเนื้อหาในการอบรมจะเกี่ยวกับ ความรู้กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว, การจัดทำการเงินและภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ, ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเปิดเสรีทางการค้าเพื่อรองรับ AFC และการค้าชายแดน จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการประเภทนิติบุคคลทั้งที่จัดตั้งใหม่และเก่าเข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าว