รัฐจ่อจัดเวทีเสวนา การจัดการที่ดินทำกิน

รัฐจ่อจัดเวทีเสวนา การจัดการที่ดินทำกิน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า รัฐบาลเตรียมจัดเวทีเสวนาประชาชน เรื่องการจัดการที่ดิน เพื่อการทำกิน ปัญหา และทางออก ระหว่างวันที่ 24-25 มิ.ย. นี้ ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยจะมีการเชิญตัวแทนจากทุกภาคส่วน อาทิ เครือข่ายภาคประชาชน ราชการ นักวิชาการ และสื่อมวลชน มาเพื่อระดมความเห็นในการหาแนวทางแก้ไขปัญหา รวมทั้งนโยบาย
โฉนดชุมชน และนโยบายธนาคารที่ดิน

อย่างไรก็ตาม หลังจากการรวบรวมความเห็นไปแล้วนั้น จะแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อสรุปประเด็นทำเป็นกรอบนโยบาย เสนอต่อรัฐบาล ภายใน 2 สัปดาห์ อย่างไรก็ตาม ประชาชนที่ต้องการเข้าร่วมสังเกตการณ์ในงานดังกล่าว สามารถแจ้งชื่อได้ ที่ สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี หรือ ที่สายด่วนหมายเลข 1111