กมธ.คมนาคมหนุนระบบรางเพิ่มศักยภาพขนส่ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังคณะกรรมาธิการการคมนาคมเข้าพบว่า คณะกรรมาธิการการคมนาคม เห็นด้วยในการพัฒนาระบบราง ที่จะมีการปฏิบัติในรูปโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งด้านความปลอดภัย ความสะดวก และการ ตรงต่อเวลา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการขนส่งประชาชน และขนส่งสินค้า โดยปีนี้จะเป็นปีที่จะพัฒนาทั้งระบบรางอย่างจริงจัง เช่น ด้านงบประมามา 1.76 แสนล้านบาท สามารถช่วยเพิ่มศักยภาพการขนส่งทางรางได้ ร้อยละ 4-5 ใน 5 ปี ข้างหน้า ซึ่งจะ ช่วยลดการขนส่งทางถนน และลดอุบัติเหตุลงได้ รวมทั้งการลดงบประมาณการซ่อมบำรุงถนนได้อีกทางหนึ่งด้วย

ด้านนายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ รองประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม เปิดเผยว่า การมาในครั้งนี้ เพื่อมาสอบถามความคืบหน้า ในแผนการปฏิรูปรถไฟ และโลจิสติกส์ รวมทั้งการใช้ประโยชน์ที่ดิน ของทางการรถไฟ บริเวณถนนพหลโยธินที่มีกว่า 2,000 ไร่ จึงอยากให้มีการพัฒนาเป็นศูนย์กลางคมนาคม มากกว่าเป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์