ชาวกาฬสินธุ์จุดบั้งไฟขอฝนกับพญาแถน

ชาวกาฬสินธุ์จุดบั้งไฟขอฝนกับพญาแถน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ชาวบ้านกลางหมื่น อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ทำพิธีจุดบั้งไฟขึ้นฟ้า เพื่อบูชาพญาแถน หลังประสบปัญหาภัยแล้ง ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ไม่มีน้ำทำนา โดยเป็นบั้งไฟไม้ไผ่ตามแบบโบราณกาล มีผู้เข้าร่วมยิงบั้งไฟอย่างพร้อมเพรียงกว่า 100 บั้ง ที่บ้านกลางหมื่น อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นางบุญรื่น ศรีธเรศ ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดพิธียิงบั้งไฟโบราณ ขอฝนของชาวบ้านใน
เทศบาลตำบลกลางหมื่น อ.เมืองกาฬสินธุ์ โดยมีชาวบ้านจาก 12 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลกลางหมื่น ร่วมนำบั้งไฟที่ประดิษฐ์เองจากไม้ไผ่ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมมาร่วมกว่า 100 บั้ง ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน ครื้นเครง

นายสุรเดช เคราะห์ดี ผู้อาวุโสชุมชน กล่าวว่า ชาวบ้านในเขตเทศบาลตำบลกลางหมื่น ประสบภัยแล้ง ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ตอนนี้ต้องอาศัยการแจกจ่ายน้ำ เพื่อการบริโภคอุปโภค เพราะเป็นพื้นที่ ที่ห่างไกลจากแหล่งน้ำ สิ่งเดียวที่จะช่วยได้ คือ น้ำในที่ปีนี้ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล นาข้าวที่ไถไว้ก็ไม่สามารถหว่าน ปักดำได้ เพราะไม่มีน้ำ ทั้งนี้สิ่งที่ชาวบ้านจะพอพึ่งพาได้ ก็มีแต่เพียงการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จึงได้มีการจัดประเพณียิงบั้งไฟขอฝนขึ้นมา โดยบั้งไฟที่ทำขึ้นมา เป็นบั้งไฟขนาดเล็กทำจากไม้ไผ่เป็นหลัก ซึ่งถือว่าเป็นบั้งไฟแบบโบราณที่หาดูได้ยากมาก แต่สำหรับคนที่นี่แล้ว ยังคงอนุรักษ์ไว้มานานหลายร้อยปี ซึ่งการจัดประเพณียิงบั้งไฟโบราณยังสามารถสร้างความสามัคคี ให้เกิดในหมู่บ้าน และชุมชน รวมทั้งผ่อนคลายความตึงเครียดกับภาวะภัยแล้งได้เป็นอย่างดี

สำหรับเทศบาลตำบลกลางหมื่น อ.เมืองกาฬสินธุ์ เป็นหมู่บ้านโบราณดั้งเดิมของ จ.กาฬสินธุ์ โดยพระยาชัยสุนทร ผู้ก่อตั้งเมืองกาฬสินธุ์ เป็นผู้นำชาวบ้านมาตั้งรกรากที่บ้านกลางหมื่น โดยมีชาวบ้านจำนวน 5,000 คน ก่อนที่จะอพยพมาตั้งอยู่บริเวณแก่งสำโรง หรือ เมืองกาฬสินธุ์ ในปัจจุบัน