กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการยุทธศาสตร์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาอุทยานแห่งชาติว่า เกิดจากการร้องเรียนของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ที่เข้าเที่ยวในพื้นที่อุทยาน และเนื่องจากการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานมีหน่วยงานอื่นมีส่วนร่วมด้วย ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานให้มีระบบและมีมาตรฐานมากขึ้น จึงได้ร่วมกับหน่วยงานหลัก คือ สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว รับผิดชอบด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบด้านการปกครอง ธุรกิจท่องเที่ยวในภาคเอกชน และกรมอุทยานแห่งชาตฯ เป็นหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่อุทยาน ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติจำนวน 148 แห่ง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และตอบสนองความต้องการของผู้ที่เข้าท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานให้ตรงจุด นายจตุพรยังกล่าวอีกว่า หัวใจสำคัญของการพัฒนา คือการผลักดันให้ประชาชนบริเวรใกล้เคียงมีส่วนร่วม เพื่อจะได้ประเมิน และพัฒนาพื้นที่ว่าสมควรปรับปรุงอย่างไร รวมถึงการจัดการเรื่องอาหารให้มีเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ผู้ที่เข้าไปท่องเที่ยวได้รับบริการที่ดี สะอาด มีความรู้สึกอิ่มตา อิ่มท้องและอิ่มใจ