จุติเผยใน2สัปดาห์ได้ข้อสรุปซื้อไทยคมคืน

จุติเผยใน2สัปดาห์ได้ข้อสรุปซื้อไทยคมคืน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รมว.ไอซีที เผย 2 สัปดาห์ ชัด เรื่องการจัดซื้อดาวเทียมไทยคมคืนจากกลุ่มเทมาเส็ก หรือไม่ พร้อมปัดพูดถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ การจัดทำ เนชั่นแนลโพล ตามแผนปรองดอง

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวว่า ภายใน 2 สัปดาห์ จะมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดซื้อดาวเทียมไทยคม คืนจากกลุ่มเทมาเส็ก ว่า จะซื้อคืนหรือไม่ โดยคณะกรรมการของกระทรวง จะพิจารณาโดยยึดหลักกฎหมาย พ.ร.บ.ร่วมทุน มาตรา 22 เพื่อดูการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทไทยคม ว่าดำเนินการตามสัญญาสัมปทานหรือไม่ ซึ่งผลสรุปของคณะกรรมการ จะนำมาเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจซื้อด้วย

นอกจากนี้ จะมีการพิจารณาคู่ขนานคำพิพากษาของศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ซึ่งมีการระบุถึงการเอื้อประโยชน์และบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการ จะพิจารณาว่าจะต้องมีใครรับผิดชอบ หรือ ดำเนินคดีอาญาด้วยหรือไม่ แต่คณะกรรมการชุดดังกล่าว จะเป็นคนละชุดกับคณะกรรมการที่พิจารณาการจัดซื้อดาวเทียม ทั้งนี้ จะเรียกคณะกรรมการแต่ละชุดของกระทรวง เข้ามาหารือภายในสัปดาห์นี้ พร้อมจะนำข้อสรุปไปหารือกับนายกรัฐมนตรี และ นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ด้วย

นอกจากนี้ นายจุติ ยังปฏิเสธให้ความคิดเห็น กรณีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการจัดทำผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน หรือ เนชั่นแนลโพล ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เกี่ยวกับ แผนปฏิรูปประเทศว่า รูปแบบคำถามไม่เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปรองดองแห่งชาติ 5 ข้อ โดยมองว่า เป็นไปตามหลักวิชาการ และไม่นักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้อง