สวนสุนันทาย้ำรับน้องต้องไม่รุนแรง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รศ.ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยว่า ตนได้กำชับให้ผู้บริหารและคณาจารย์ทุกคน ช่วยกันเข้มงวดเรื่องการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553 ซึ่งกรอบและแนวทางการจัดกิจกรรมดังกล่าว ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามลำดับ นักศึกษารุ่นพี่มีความเข้าใจมากขึ้นว่าการจัดกิจกรรมที่รุนแรง ใช้วาจาที่ไม่ สุภาพ
ล้วนไม่เกิดประโยชน์กับการสร้างความสัมพันธ์ อันดีอะไรระหว่างรุ่นพี่และน้องใหม่

อธิการบดี มร.สส. กล่าวอีกว่า ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ทางมหาวิทยาลัยยังได้จัดปฐม-นิเทศนักศึกษาทั้งใหม่และเก่า โดยเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมการปฐมนิเทศด้วย ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี มีผู้ปกครองเข้ารับฟังการปฐมนิเทศจำนวนหลายพันคน ซึ่งตนได้เน้นย้ำให้นักศึกษา และผู้ปกครองได้ทราบว่า มหาวิทยาลัยจะเร่งพัฒนาทุกๆด้าน เพื่อคุณภาพของนักศึกษา และผลักดันให้สถาบันเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ และระดับนานาชาติ นอกจากนี้ ตนได้แจ้งให้ผู้ปกครองทราบ
ด้วยว่าในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมานี้ ทางมหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบสารสนเทศไปมาก ทำให้สามารถบริการงานด้านต่างๆได้คล่องตัวมากขึ้น และหนึ่งในเรื่องที่ผู้ปกครองสามารถทำได้ทันทีคือ การเข้าระบบอินเตอร์เน็ตไปยังเว็บไซต์ของสถาบันเพื่อตรวจสอบผลการเรียนของบุตรหลานตนเองได้ทันที ไม่ต้องรอบุตรหลานมาแจ้งให้ทราบ เพราะที่ผ่านมาตนเคยได้รับฟังจากผู้ปกครองจำนวนไม่น้อยว่าถูกบุตรหลานหลอกขอเงินมาจ่ายค่าเทอม ทั้งที่ บุตรหลานถูกรีไทร์ออกไปแล้ว