รมช.สธ.เตือนหมาบ้าระบาดหนัก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น ตั้งแต่เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2553 มีผู้ป่วยและเสียชีวิตจากโรคนี้แล้ว 13 ราย ใน 7 จังหวัด โดยโรคนี้เกิดได้ทุกฤดูกาล พื้นที่เสี่ยงพิเศษมี 2 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานครและกาญจนบุรี เนื่องจาก มีผู้เสียชีวิตเกือบทุกปี และเพื่อเป็นการลดปัญหาคนเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า ในปีนี้กระทรวงสาธารณสุข ได้เน้นแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ โดยร่วมมือกับกรมปศุสัตว์และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ทั้งสุนัขและแมว ให้ได้ครอบคลุมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของสุนัขและแมวทั้งหมดทุกพื้นที่ ติดต่อกันทุกปี ที่ผ่านมาพบว่าสุนัขได้รับการฉีดวัคซีนยังไม่ถึงร้อยละ 60 เมื่อสุนัขไม่มีเชื้อโรคคนก็จะไม่เป็นโรค เป็นวิธีที่คุ้มค่าที่สุดและเป็นที่ยอมรับขององค์กรระดับโลก ขณะเดีดยวกัน กระทรวงสาธารณสุข จะทบทวนการจัดเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้าใหม่ร่วมกับกรมปศุสัตว์ โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 โซน เพื่อประเมินความเสี่ยงของโรคพิษสุนัขบ้าในทันที

ด้าน นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ต้นตอโรคพิษสุนัขบ้า เกิดจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม โดยร้อยละ 90 มาจากสุนัข อาการสุนัขที่ปรากฏ ได้แก่ หางตก คอแข็ง น้ำลายฟูมปาก ลิ้นห้อย ไม่กินน้ำ ตื่นเต้น กระวนกระวาย อาจมีอาการดุร้ายกัดทุกสิ่งที่ขวางหน้า บางตัวอาจมีอาการเซื่องซึม ไม่กินอาหาร จากนั้นจะเสียชีวิตภายใน 10 วันหลังมีอาการ