ชวนปชช.ออกแบบศาลากลางใหม่สร้างแทนถูกเผา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.พ.ทวีจิตร จันทรสาขา นายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า ในเหตุการณ์วิกฤตบ้านเมืองที่ผ่านมา สมาคมอยากมีส่วนร่วมช่วยเหลือบ้านเมืองและมีกรรมการหลายคน เสนอว่า ศาลากลางจังหวัด ที่ถูกเผา ถ้าจะสร้างใหม่ ก็ควรมีเอกลักษณ์ของความเป็นท้องถิ่น เพื่อเป็นสมบัติของคนจังหวัดนั้น คนในท้องถิ่นก็ต้องมีส่วนร่วมในการจัดประกวดออกแบบ แล้วนำมาให้ประชาชนเลือก จะเอารูปแบบใดในการสร้างศาลากลางจังหวัดขึ้นใหม่

นายกสมาคมสถาปนิกฯ กล่าวอีกว่า การประกวดออกแบบศาลากลางจังหวัด จะให้มีคณะกรรมการ จาก 3 ฝ่าย คือ ภาคประชาชน ภาคราชการ และภาควิชาชีพสถาปนิกทั่วประเทศ ที่ส่งแบบเข้ามา แล้วคณะกรรมการ ก็จะช่วยกัน
คัดเลือกแบบไหน โดยต้องเป็นแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ราชการสามารถใช้สอยได้เต็มที่ เสร็จแล้วเสนอให้ประชาชนลงคะแนนเลือกตามจุดต่าง ๆ อำเภอต่าง ๆ เพื่อให้เสียงส่วนใหญ่ เป็นตัวตัดสินใจว่าจะให้หน้าตาศาลากลางจังหวัดใหม่ เป็นแบบใด