เอแบคโพลแกนนำชุมชนหนุนแผนปรองดอง

เอแบคโพลแกนนำชุมชนหนุนแผนปรองดอง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สวนดุสิตโพล เปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง ครบ 1 เดือนการสลายชุมนุม พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ เห็นว่า การเมืองยังเหมือนเดิม ไม่มีดีขึ้น และไม่แน่ใจว่า การสร้างความปรองดองจะสำเร็จได้ โดย 48.28% เห็นว่า ความขัดแย้งนั้น มาจากคนบางกลุ่มมองว่า ไม่ได้รับความเป็นธรรมและเกิดความเลื่อมล้ำของสังคม ขณะที่ 39.65% เห็นว่า ดีขึ้น เพราะที่ผ่านมา คนไทย
ทุกคน ได้บทเรียนครั้งใหญ่ ที่ทำให้คนไทยเห็นความสงบสุขของบ้านเมืองเกิดขึ้น ส่วน 12.07% เห็นว่าแย่ลง เพราะสิ่งที่รัฐบาลทำอยู่ขณะนี้ ไม่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน

ส่วนเรื่องสภาพการเมืองไทย หลังการสลายการชุมนุมไป 1 เดือน พบว่า66.93% เห็นว่า เหมือนเดิม เพราะนักการเมืองเป็นไม้เบื่อไม้เมา และมีเรื่องผลประโยชน์มาเกี่ยวข้อง ตามมาด้วย เรื่องไม่ยอมกัน และเล่นเกมการเมืองกันอยู่ ขณะที่ ร้อยละ 10.26 เห็นว่า ดีขึ้น เพราะเหตุการณ์ที่ผ่านมา เป็นบทเรียนสำคัญ ทั้งนี้ ยังสอบถาม ความคิดเห็นประชาชน เรื่องแผนปรองดอง พบว่า ประชาชน ร้อยละ 34.48 ไม่แน่ใจในแผน เพราะกลัวเป็นเพียงกระแสระยะสั้นที่ รัฐบาลใช้สร้างกระแสนิยม รองลงมา 25.86% เห็นว่า น่าจะสมหวัง เพราะจากกระแสข่าวที่เห็นว่า ทุกฝ่ายต้องการสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้น

ขณะที่ 3.45% ที่มองว่า สมหวังแน่นอน เพราะเชื่อว่า คนไทย ทุกคนอยากเห็นบ้านเมืองสงบสุข ส่วนปัญหาและอุปสรรคต่อการปรองดอง พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ เห็นว่ามาจากการแตกแยกทางความคิด มองคนละมุม ความไม่จริงใจ และความเหลื่อมล้ำ ตามลำดับ ซึ่งบุคคลที่ประชาชนเห็นว่า จะช่วยให้ปรองดองสำเร็จ คือ นายกรัฐมนตรี 41.33% รองลงมา คือ นักการเมือง 35.61% และคนไทยทุกคน 13.27%

ขณะที่เอแบคโพล เผยผลสำรวจเรื่อง แกนนำชุมชนคิดอย่างไรต่อแผนปรองดองแห่งชาติและแนวทางสู่ความสำเร็จ โดยพบว่า แกนนำในชุมชน ยอมรับค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ในประเด็นการปกป้องสถาบันฯ และเชิดชู หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ถึงร้อยละ 88.8 , คนอื่นในชุมชนยอมรับ ร้อยละ 83.0 , แกนนำชุมชน มีความยอมรับคณะกรรมการแผนปรองดองค่อนข้างมาก-มากที่สุด ถึงร้อยละ 68.2 , คนอื่น ๆ ในชุมชนยอมรับ ร้อยละ 60.4 , ร้อยละ 52.0 มีความเชื่อมั่นค่อนข้างมาก-เชื่อมั่นมากที่สุด ในการสร้างความปรองดองให้คนในชาติของแผนปรองดองที่เสนอโดย นายกฯ , ร้อยละ 71.7 แกนนำชุมชนเสนอแนะให้รัฐบาล ต้องเน้นทำให้ได้ตามที่พูดโดยเร็วที่สุด จริงใจ จริงจัง , ร้อยละ 68.2 เห็นว่า คณะกรรมการแต่ละชุด ต้องมีความหลากหลายจากหลายฝ่าย และต้องปรองปรองดองกันก่อนให้ประชาชนปรองดองกัน


ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!