เจ้าหน้าที่เร่งทำฝนหลวงเติมเขื่อนป่าสักฯ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง ภาคกลางตอนบน หน่วยบินฝนหลวงลพบุรี ปฏิบัติการทำฝนหลวงร่วมกับหน่วยบินฝนหลวง จังหวัดกาญจนบุรี และนครสวรรค์ โดยใช้เครื่องบินแบบ บีที 67 ของกองทัพอากาศ โดยบินเหนือแนวป่ารอยต่อของอุทยานแห่งเขาใหญ่ หลังเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา เรดาร์ตรวจอากาศ ตรวจพบกลุ่มเมฆขนาดใหญ่ มีทิศทางลม 140 องศา ตะวันออกเฉียงใต้ พัดเข้าสู่พื้นที่รองรับน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ในเขตพื้นที่ อ.ชัยบาดาล และ อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี โดยจะทำการโปรยสารทำฝนหลวง จำนวน 6 ตัน ใส่กลุ่มเมฆ เพื่อให้เกิดการรวมตัวเป็นหยดน้ำ โดยมีเป้าหมายให้เกิดฝนตกในพื้นที่รองรับน้ำตอนบนของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เพื่อเป็นการเพิ่มเติมปริมาณน้ำให้แก่เขื่อนฯ หลังระดับน้ำในเขื่อนยังคงวิกฤติ

นอกจากนี้ ทางหน่วยบินฝนหลวงลพบุรี ยังเร่งทำการเคลื่อนย้ายสารประกอบทางเคมี ชุดใหม่ อีกกว่า 40 ตัน เข้าประจำยังฐานเติมสารฝนหลวง ฐานบินโคกกะเทียม กองบิน 2 จังหวัดลพบุรี เพื่อเตรียมปฏิบัติการฝนหลวงรอบใหม่ในสัปดาห์หน้า