สงขลาถกหน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งแก้น้ำเสีย

สงขลาถกหน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งแก้น้ำเสีย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ ห้องประชุมศาลากลาง จ.สงขลา นายเมธี ณ นคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง และสำนักงานประมงจังหวัด เพื่อวางแผนดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำคลองนาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา เน่าเสีย ซึ่งเป็นหนึ่งในคลองสายหลัก และสายเศรษฐกิจของ จ.สงขลา หลังจากที่ในช่วง1 เดือนที่ผ่านมา เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียมาแล้ว 2 ครั้ง ส่งผลกระทบต่อชุมชนการเลี้ยงกุ้ง และปลากะพง

ซึ่งผลการประชุมทางจังหวัดได้มอบหมายให้ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สงขลา เป็นเจ้าภาพหลัก ในการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยการแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วน จะระดมพลังมวลชนทุกภาคส่วน ในพื้นที่อ.จะนะ ทำความสะอาดคลอง ด้วยการเก็บสิ่งปฏิกูล ที่ลอยในคลอง และคลองขุดในสวนปาล์ม ที่เชื่อมต่อกับคลองนาทับ ขึ้นมาฝังดิน และให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ตรวจสอบการจัดการสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้แล้ว ของโรงงานอุตสาหกรรม ในพื้นที่อ.จะนะ เพื่อป้องกันการนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ให้สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สรุปผลการทดลองการนำวัสดุ หรือ สิ่งปฏิกูลที่พบในคลองนาทับ ไปทดลองเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลา เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการป้องกันปัญหา ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งให้ให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ประสานกับสำนักงานอุตสาหกรรม นำตัวอย่างสิ่งปฏิกูล หรือ วัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงงานอุตสาหกรรม ที่นำไปกำจัดนอกโรงงาน หรือ ที่พบในคลองนาทับ ส่งห้องปฏิบัติการ เพื่อตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก ที่ปะปนอยู่ในสิ่งปฏิกูล หรือ วัสดุ