สตูลหาเชื้อไข้มาลาเรียในนร.หลังยุงชุกชุม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิรัตน์ สวัสดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังไผ่ทอง ร่วมกับสาธารณสุข อำเภอละงู และกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล ได้ร่วมกันบริการเจาะเลือดนักเรียน เพื่อตรวจหาการระบาดของเชื้อไข้มาลาเรีย นอกจากนี้ ยังเป็นการวางแผนการร่วมกัน การระงับการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ในพื้นที่จังหวัดสตูล รวมถึงการป้องกันการเกิดไข้เลือดออก ในพื้นที่จังหวัดสตูลอีกด้วย โดยในพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นป่าชุกชุม และมียุงจำนวนมาก โดยส่งผลให้ชาวบ้าน และนักเรียนร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนให้สะอาด รวมถึงการทำความสะอาดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ไม่ให้เกิดขึ้นในพื้นที่โรงเรียน

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้การระบาดของไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดสตูล มีผู้ป่วยจำนวนกว่า 300 ราย แต่ยังไม่มีผู้เสียชีวิต ส่วนของไข้มาลาเรีย มีผู้ป่วยในเรื่องของไข้มาลาเรีย จำนวน 8 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต