ผบช.ศชต. สั่งเพิ่มความเข้มจุดชุมชน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.ต.ท.พีระ พุ่มพิเชฏฐ์ ผู้บัญชาการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า ทางสำนักงานตำรวจชายแดนภาคใต้ ได้มีการสั่งกำชับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วย ให้เพิ่มมาตรการเข้มในการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การรดูแลความปลอดภัยในเขตชุมชน และเขตเมือง หลังจากที่ กลุ่มก่อความไม่สงบ ได้ปฏิบัติการก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่ชุมชนและทำร้ายผู้บริสุทธิ์ ซึ่งเจ้าหน้าที่เองก็ได้พยายามอย่างเต็มที่ ด้วยมาตรการต่าง ๆ ในการดูแลรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน โดยได้เพิ่มการกำกับดูแลจากผู้บังคับบัญชา ทุกระดับอย่างใกล้ชิดและได้ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ทหาร ในการบูรณาการการทำงานร่วมกัน บางครั้งก็เป็นเหตุสุดวิสัยที่จะ
ป้องกัน แต่ทุกครั้งที่เกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะสืบสวนสอบสวนเพื่อหาตัวผู้กระทำผิดและออกหมายจับอยู่ตลอดเวลา และหลายเหตุการณ์ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ ก็สามารถตามจับผู้กระทำความผิดมาลงโทษได้