ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าเวียดนามต้องเริ่มดำเนินมาตรการความปลอดภัยให้แก่โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์แห่งแรกของประ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่า เวียดนามจะต้องเริ่มดำเนินมาตรการความปลอดภัยให้แก่โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์แห่งแรกของประเทศที่เตรียมจะสร้างในอีก 4 ปี และจะเริ่มเดินเครื่องในอีก 10 ปี ทั้งนี้หลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังสำรวจความเป็นไปได้ในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ ท่ามกลางเสียงคัดค้านว่าภูมิภาคนี้ขาดประสบการณ์ดังกล่าว และมีความเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยเนื่องจากเป็นภูมิภาคที่เสี่ยงเกิดภัยธรรมชาติ.