ศอฉ.ให้83คนโยงท่อน้ำเลี้ยงแดงแจง18มิย.

ศอฉ.ให้83คนโยงท่อน้ำเลี้ยงแดงแจง18มิย.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พ.อ.สรรเสริญ แก้วกําเนิด โฆษกศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ ศอฉ. กล่าวว่า ที่ประชุมได้มีการกำหนดกรอบในการปฏิบัติงาน 3 เรื่อง คือ เรื่องของบุคคลที่ห้ามทำธุรกรรมทางการเงิน 83 ราย ที่เข้าข่ายต้องสงสัยในการสนับสนุนการก่อการร้าย ซึ่งทาง ศอฉ.ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลในเรื่องดังกล่าว 8 ชุด เพื่อรองรับการเข้ารายงานตัวของแต่ละกลุ่ม โดยคาดว่าจะให้เริ่มเข้ารายงานตัว ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม แต่อาจมีการผ่อนผันเป็นบางกรณี ทั้งนี้หากบุคคลใดไม่เข้าชี้แจงตามได้รับคำสั่ง ก็จะมีความผิดฐานอาจมีส่วนสนับสนุนในการก่อการร้าย

ขณะเดียวกัน ในวันที่ 24 มิถุนายน นี้ ทางกระทรวงมหาดไทย กองทัพภาค และตำรวจ จะนำการพิจารณาในเรื่องความเหมาะสมข้อดีข้อเสีย และความจำเป็นว่าจะให้มีการประกาศยกเลิก หรือขยายเวลาในการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรี ภายในวันที่ 6 ก.ค.นี้ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย เป็นแกนหลัก ในการกำหนดแนวทางแก้ไขความขัดแย้ง และเสริมสร้างความปรองดองในชาติ