กย 9999 สงขลาประมูลได้999,999บาท

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชัยรัตน์ สงวนชื่อ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ในการจัดประมูลทะเบียนรถเลขสวยในส่วน ภูมิภาคที่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 12 - 13 มิ.ย.53 ปรากฎว่า มียอดเงินรายได้รวมทั้งสิ้นกว่า 16 ล้านบาท โดย ผลการจัดประมูลในส่วนภูมิภาคที่ จ.สงขลา (หมวด กย) ปรากฎว่า มียอดเงินรายได้จากการประมูล รวมกว่า 16 ล้านบาท หมายเลขทะเบียนที่ราคาสูงสุด คือ กย 9999 ประมูลได้ในราคา 999,999 บาท และหมายเลข ทะเบียนที่ราคาต่ำสุด คือ กย 6600, 6644 ประมูลได้ในราคา 21,000 บาท ทั้งนี้การจัดประมูลครั้งต่อไป กำหนดจัดวันที่ 26 - 27 มิ.ย.53 ที่โรงแรมราชศุภมิตร จ.กาญจนบุรี หมวด กฉ