ปปง.ยัน86รายธุรกรรมผิดปกติรอสอบ-แจงก่อน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ รักษาการเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ป.ป.ง. เปิดเผย ถึงแนวทางการสอบสวนธุรกรรมทางการเงินที่พบความผิดปกติ ตามคำสั่งศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ ศอฉ. ว่าการกระทำธุรกรรมทางการเงิน 86 ราย มีความเชื่อมโยงในคดีก่อการร้ายแต่จะต้องพิจารณาร่วมกับพยานหลักฐาน พบว่า การเชื่อมโยงดังกล่าวเกี่ยวข้องไปถึงการร่วมกระทำผิด สนับสนุนให้เกิดการก่อการร้ายหรือไม่ หรือทำให้เกิดความไม่สงบ

นอกจากนี้ พ.ต.อ.สีหนาท ยังยอมรับว่า รายชื่อทั้ง 86 รายชื่อ ที่มีการเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ ว่ามีความผิดปกติในการทำธุรกรรมทางการเงินจริง แต่ ศอฉ. จะเป็นผู้ประกาศรายชื่ออีกครั้ง โดยเป็นการระงับการทำธุรกรรม ตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ไม่ใช่การอายัดตามกฎหมายฟอกเงิน