ขยายเวลาสรรหาคอป.อีก15วันไม่ได้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ชี้แจงกรณีที่ นายคณิต ณ นคร ประธานคณะกรรมการอิสระตรวจสอบ และค้นหา ความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ หรือ คอป. ขยายเวลาในการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการ คอป. เป็นอีก 15 วัน นั้นคงไม่ สามารถเป็นไปตามที่กำหนดไว้ได้ เนื่องจากกรอบหน้าที่กว้าง และการมีความเห็นที่ขัดแย้งกันของแต่ละฝ่าย อย่างกรณีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ ซึ่งมีความจำเป็นต้องพูดคุยกับหลายฝ่าย เพื่อให้คณะกรรมการที่เตรียมแต่งตั้งนั้น ได้รับการยอมรับกับทุกฝ่ายให้มาก ที่สุด โดยคณะกรรมการดังกล่าว จะต้องเป็นผู้ที่มีความอิสระอย่างชัดเจน ในการปฏิบัติหน้าที่นี้ ซึ่งได้กำหนดการสรรหาคณะกรรมการ ไว้ 3 รูปแบบ อันได้แก่ การสรรหาบุคคลที่เหมาะสมที่สุด ของแต่ละฝ่าย มาเข้าร่วมในคณะกรรมการชุดนี้ และรูปแบบที่มีบุคคลที่แต่ละฝ่าย สามารถยอมรับได้ มาเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ รวมถึงรูปแบบที่มีนักกฎหมาย หรือ ผู้ที่เข้าใจประเด็นทางการเมือง มาเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย

อย่างไรก็ตาม นายกิตติพงษ์ ยังกล่าวอีกว่า นายคณิต ยังไม่สามารถกำหนดเวลาที่แน่ชัด ในการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวได้ แต่ยังยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด