เอแบคโพลเผยไทยมีอุปสรรคแก้ปัญหายาเสพมาก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัชสัมชัญ เปิดเผย ผลการวิจัยการสำรวจประเมินสถานการณ์ปัญหายาเสพติดและการศึกษานโยบายยาเสพติดยังต่างประเทศ อาทิ ประเทศสวีเดน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และจีน โดยพบว่า ประเทศที่มีความขัดแย้งสูงในหมู่ประชาชน และเจ้าหน้าที่รัฐ หรือ แต่ละฝ่ายมีความขัดแย้งกันเองจะมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่า ปัญหาและอุปสรรคต่อนโยบายด้านยาเสพติดของประเทศต่างๆ เป็นเพราะมีการทุจริตคอร์รัปชั่นและความไม่ต่อเนื่อง ในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ภายใต้แนวนโยบายยาเสพติด ซึ่งปัจจุบันพบว่า ประเทศไทยมีปัญหาต่างๆ เกือบทุกด้าน เช่นเดียวกับนานาประเทศจึงมีแนวโน้มที่จะแพร่ระบาดของยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหานั้น มองว่า หน่วยงานทุกภาคส่วนต้องทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นระบบ หรือไม่ยึดตัวบุคคล แต่จะมีการเปลี่ยนผู้นำประเทศแทนนโยบายที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ดร.นพดล ยังกล่างด้วยว่า แผนปรองดองแห่งชาติของรัฐบาลจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ลดความขัดแย้งของประเทศได้ ซึ่งจากการสำรวจพบว่า กลุ่มที่มีความขัดแย้งมีเพียงร้อยละ 15 - 20 เท่านั้น แต่ประชาชนอีกกว่าร้อยละ
60 ยังพบว่า รักและสามัคคีกันดี ซึ่งรัฐบาลต้องพยายามรักษาความสามัคคีตรงนี้ไว้ไม่ให้เกิดความขัดแย้ง

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!