จตุพร ชี้รัฐซื้อเวลาและไม่จริงใจปรองดอง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายจตุพร พรหมพันธุ์ ส.ส.สัดส่วน พรรคเพื่อไทย ระบุถึงกรณีที่รัฐบาลมีการตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทย ทั้งในส่วนของสมัชชาประชาชน และคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า เป็นการซื้อเวลาเท่านั้น เป็นแผนบันได 4 ขั้นของ คมช. ไม่มีความเป็นกลาง ส่วนตัวไม่ได้คาดหวังอะไรจากคณะกรรมการชุดนี้ รวมทั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่จะมีการแต่ง
ตั้งขึ้น นอกจากนี้เชื่อว่ารัฐบาลไม่มีความจริงใจ ในการปรองดองตามที่มีการนำเสนอ

นอกจากนี้ นายจตุพร เปิดเผยอีกว่า มีการเรียกรับเงินจากนักธุรกิจ เพื่อแลกกับการไม่ถูกขึ้นบัญชีดำ โดยให้สอบถาม นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ว่ารับทราบหรือรู้จักบ้างหรือไม่