ยธ.-วธ.-ICTลงนามปกป้องเทิดทูนสถาบัน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมลงนามความร่วมมือกับ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และ นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัดิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อทำงานบูรณาการในการปกป้องเทิดทูนสถาบันสังคมและประชาชน ให้ปลอดภัยจากผลกระทบของสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ไม่เหมาะสม โดย นายพีระพันธุ์ เชื่อว่า การประสานงาน ความร่วมมือ 3 หน่วยงาน จะทำให้เกิดผลปฏิบัติที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ในการดูแลปัญหา
ด้านภัยความมั่นคง ที่มีต่อสถาบัน ซึ่งทุกหน่วยงาน จะได้นำข้อมูลผู้กระทำความผิดมารวมกัน โดยใช้ความชำนาญและช่องทางกฎหมายของแต่ละกระทรวงเข้าดำเนินการ ทั้งนี้ ที่ผ่านมาได้มีการสั่งปิดเว็บไซต์หมิ่นสถาบันไปแล้ว 43,000 เว็บไซต์ และอยู่ระหว่างดำเนินการสั่งปิดอีก 3,000 เว็บไซต์ และยังมีการดำเนินการจับกุมผู้กระทำความผิดอย่างต่อเนื่องหลายราย

ขณะที่ นายนิพิฏฐ์ กล่าวว่า ประชาชนควรได้เห็นผลของการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ ภายใน 3 เดือน ซึ่งหน่วยงานราชการ ทั้ง 3 กระทรวง จะมีหน้าที่ดำเนินการและจัดทำเป็นตัวชี้วัดออกมาให้เห็น