กอศ.เผยเปลี่ยนชุดนร.ต้องทำประชาพิจารณ์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวว่า จากการที่ น.ส.นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รมช.ศึกษาธิการ ได้ให้นโยบายในการบริหารงานการอาชีวศึกษา ในส่วนของการเปลี่ยนชุดนักศึกษาอาชีวศึกษา ให้เป็นเครื่องแบบเดียวกันนั้น เรื่องนี้จะต้องทำประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความเห็นและความต้องการของนักเรียน และผู้ปกครองอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม เท่าที่ทราบก่อนหน้านี้ได้มีการประกวดออกแบบชุดนักศึกษากันไว้แล้ว ซึ่งก็จะนำออกมาประชาพิจารณ์ด้วยเช่นกัน