นร.แห่กู้กยศ.เฉียด1ล้านรายเกินเป้า

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.พ.ธาดา มาร์ติน ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า จากการที่ กยศ. กำหนดให้นักเรียน นักศึกษา ยื่นกู้ผ่าน ระบบ e-Studentloan ตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค.- 30 มิ.ย. 53 นั้น จนถึงขณะนี้มีนักเรียน นักศึกษาทั้งผู้กู้รายเก่าและรายใหม่ ยื่นกู้แล้ว 9.2 แสนราย สูงกว่าเป้าหมายปี 2553 ที่ตั้งเป้าไว้ว่าจะมีผู้กู้ทั้งรายเก่าและรายใหม่ 8.9 แสนราย ซึ่งเหมือน
กับทุกปีที่มักจะมีผู้ยื่นกู้มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้

หลังจากนี้ สถานศึกษาต้องคัดเลือกผู้กู้ที่มีคุณสมบัติ ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
ซึ่งตนขอให้สถานศึกษาช่วยกลั่นกรองคุณสมบัติอย่างรอบคอบ เพราะเป็นงบประมาณของรัฐบาลที่มาจากภาษีประชาชน จึงอยากให้ใช้ให้เกิดประโยชน์ ไม่เช่นนั้นก็จะเกิดการกู้เข้ามาเป็นจำนวนมาก ซึ่งหากสถานศึกษาขยายฐานการรับโดยไม่จำกัดจำนวนนักเรียน นักศึกษา ก็จะทำให้รัฐบาลสิ้นเปลืองเงินโดยไม่จำเป็น ซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้ คณะกรรมการสถานศึกษาจะ กลั่นกรองคุณสมบัติและจัดส่งรายชื่อผู้กู้ มายัง กยศ. เพื่ออนุมัติการกู้ยืมต่อไป

ผู้จัดการ กยศ. กล่าวอีกว่า สำหรับผู้กู้ กยศ. ที่จบการศึกษาไปแล้ว 2 ปี และครบกำหนดชำระหนี้งวดวันที่ 5 ก.ค. จะมีจำนวนทั้งสิ้น 2.1 ล้านคน จึงขอเชิญชวนให้มาชำระหนี้ภายในกำหนด เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเบี้ยปรับโดยไม่จำเป็น เพราะยอดหนี้ที่ต้องชำระในแต่ละงวดก็เป็นจำนวนเงินไม่มาก เพื่อที่ กยศ.จะได้นำเงินมาหมุนเวียนให้ รุ่นน้องได้กู้ยืมเรียนต่อไป