หมอประเวศชี้สังคมนำการเมืองปฏิรูปประเทศ

หมอประเวศชี้สังคมนำการเมืองปฏิรูปประเทศ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บรรยากาศการประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อหาแนวทางปฏิรูปประเทศไทย โดยความร่วมมือของทุกองค์กรภาคเครือข่าย ที่ อาคารคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เป็นไปด้วยความคึกคัก ประชาชน และข้าราชการ รวมทั้ง สื่อมวลชน เริ่มทยอยเดินทางเข้าลงทะเบียนบริเวณภายหน้างาน โดยเวลา 09.00 น. จะมีการบรรยายพิเศษ เรื่องการปฏิรูปประเทศไทย โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส และ จากนั้นเวลา 09.20 น. จะมีการอภิปรายระดมความเห็นและเสนอต่อ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี โดยนายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ประธานมูลนิธิหัวใจอาสา และอดีตรองนายกรัฐมนตรี ในเวลา 11.30 น. และนายกรัฐมนตรีก็จะเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการปฏิรูปประเทศไทยในเวลาต่อมาด้วย

ขณะที่ ศ.น.พ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส กล่าวภายหลังการประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อหาแนวทางปฏิรูปประเทศไทย โดยความร่วมมือของทุกองค์กรภาคีเครือข่าย ที่ อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ว่า การที่บ้านเมืองเกิดวิกฤติเช่นนี้ เป็นโอกาสให้บ้านเมืองก้าวไปข้างหน้าได้ เชื่อว่าเจตนารมณ์ของสังคมไทย เพื่อควบคุมวิกฤติได้ ซึ่งเป็นที่มาของแนวทางการปฏิรูปประเทศไทย ในลักษณะสังคมนำ การเมืองตาม ซึ่งตนเห็นว่า พลังอำนาจทางสังคมจะช่วยแก้ปัญหาได้ โดยต้องมีการเคลื่อนไหวของพลังอำนาจตามสามเหลี่ยมกลไกเขยื้อนภูเขาร่วมกัน คืนพลังอำนาจรัฐพลังทางปัญญา และพลังอำนาจทางสังคม โดยอาจให้รัฐบาลสนับสนุนให้สังคมเกิดความเคลื่อนไหวอย่างอิสระ และรับฟังข้อเสนอจากทุกฝ่ายในสังคม ซึ่งทุกฝ่ายย่อมมีแนวทางการปฏิรูปประเทศไทย เป็นของตนและยังเห็นว่าการปฏิรูปไม่ควรใช้เพียงกลไกเดียว นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงความเคลื่อนไหวทางใต้ดิน ที่ยังมีกระแสข่าวอยู่นั้น ก็ต้องใช้กระบวนการแสวงหาความจริง และสมานฉันท์ในการแก้ปัญหา ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศไทยแต่อย่างใด