สภาวิทยุทีวีปฏิรูปสื่อเพื่อตามแผนปรองดอง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รายงานข่าวแจ้งว่า สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ประชุมระดมความเห็นปฏิรูปสื่อ เพื่อกำหนดข้อเสนอแนะและแนวทางการปฏิรูปสื่อ อย่างเป็นรูปธรรมเสนอต่อรัฐบาล โดยการประชุมได้รับความสนใจจากผู้บริหารองค์กรสื่อสารมวลชนภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น โดยบรรยากาศการประชุมเป็นการแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับบทบาทและการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนในช่วงที่มีการชุมนุมทางการเมือง

ภายหลังการหารือ นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ นายกสภาวิชาชีพ แถลงว่า ที่ประชุมเห็นว่าควรมีการปฏิรูปสื่อโดยเฉพาะสื่อภาครัฐ ไม่ให้ฝ่ายที่มีอำนาจเข้าแทรกแซงสื่อ และควรมีการออกกฎหมายคุ้มครองการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน เพื่อให้สื่อมวลชนมีสิทธิเสรีภาพในการทำหน้าที่ ไม่เปิดโอกาสให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดใช้สื่อเป็นเครื่องมือทางการเมือง

และวันพรุ่งนี้ องค์กรวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชน จะประชุมระดมความคิดการปฏิรูปสื่อหนังสือพิมพ์ ก่อนจะนำข้อเสนอจากการระดมความเห็นมาทำรายงานเสนอต่อนายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นข้อเสนอในการปฏิรูปสื่อรองรับการปฏิรูปสื่อตามแผนปรองดองของรัฐบาล