กรรมการสิทธิ์วอนรัฐกำหนดกม.ปรองดองนิรโทษ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางอมรา พงศาพิชญ์ ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดเผยว่า วันนี้ คณะกรรมการสิทธิ์ฯ ได้มีการหารือถึงกรณีแผนปรองดองแห่งชาติของนายกรัฐมนตรีและกรณีที่รัฐบาล โดย ศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ ศอฉ. เตรียมออกกฎหมายพิเศษ เพื่อนิรโทษกรรม ผู้ร่วมชุมนุมกลุ่มคนเสื้อแดง ระหว่างที่มีการประกาศใช้ พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยเห็นว่า เรื่องนี้ ยังไม่มีรูปแบบที่กำหนดออกมาอย่างชัดเจน โดยเฉพาะรายละเอียดเนื้อหาที่ไม่ได้มีการระบุเงื่อนไขถึงวิธีการปรองดอง รวมถึง กฎหมายพิเศษ เพื่อนิรโทษกรรมผู้ชุมนุม และในฐานะของ
กรรมการสิทธิ์ฯ นั้น ตนยังไม่มีความเห็นว่า จะสนับสนุน หรือ คัดค้าน พร้อมกันนี้ ยังอยากให้รัฐบาล กำหนดรูปแบบเงื่อนไขของกฎหมายดังกล่าว ให้ครอบคลุมเหมาะสมและสามารถใช้ได้กับทุกฝ่าย