ชาวนาพิจิตรทิ้งนาขุดทองหลังประสบภัยแล้ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่จังหวัดพิจิตร จากการที่ทองคำมีราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถึงบาทละ 19,000 บาท ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ ต.หนองพระ ต.หนองปล้อง ต.วังทรายพูน และพื้นที่ตำบลใกล้เคียงของวังทรายพูน รวมถึงนักแสวงโชค จากหลายจังหวัด ที่ล้วนประสบปัญหาภัยแล้ง ไม่สามารถทำนาได้ ต่างเดินทางมาปักหลักขุดหาแร่ทองคำ บริเวณเชิงเขาพนมพา ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร โดยใช้วิธีการขุดด้วยจอบ เสียม และใช้แหล่งน้ำธรรมชาติเท่าที่มีอยู่น้อยนิด ล้างร่อนแร่ทองคำ ตามภูมิปัญญาชาวบ้านในท้องถิ่น ซึ่งขณะนี้มีนักแสวงโชค มากกว่า 500 คน ที่เข้ามาขุดหาแร่ทองคำในพื้นที่รอบเขาพนมพา โดยทุกคนต่างกล่าวว่าไม่สามารถทำนาได้ เนื่องจากภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง อีกทั้งไม่อยากอพยพไปขายแรงงานในกรุงเทพฯ จึงปักหลักออกมาหาขุดแร่ทองคำที่เขาพนมพา ดังกล่าว ซึ่งนับวันก็มีชาวบ้านมาแสวงโชคมากขึ้นทุกวัน ซึ่งทำให้พวกเขามีรายได้งดงาม หากโชคดีพบแร่ทองคำก็จะทำให้มีรายได้เฉลี่ยวันละประมาณ 500 - 1,000 บาทต่อคน ดังกล่าว