กม.จ่อถกเรื่องRSเก็บค่าลิขสิทธิ์บอลโลก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางปัจฉิมา ธนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวว่า ในสัปดาห์หน้าจะเชิญนักกฎหมายและผู้ที่เกี่ยวข้องมาหารือ เพื่อตีความกฎหมายลิขสิทธิ์มาตรา 29 (3) ว่าเจ้าของลิขสิทธิ์สามารถจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2010 ที่ติดตั้งจอฉายภาพขนาดใหญ่ภายในโรงแรม และโฆษณาเชิญชวนประชาชนให้มาใช้บริการได้หรือไม่ และเข้าข่ายการละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่ อย่างไร หลังจากที่ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมได้ร้องเรียนว่า บริษัท จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ไทย (ทีซีซี) ในเครือบริษัท อาร์เอส ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก 2010 มีการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ที่ไม่เป็นธรรม เพราะเป็นการถ่ายทอดผ่านทางฟรีทีวี จึงไม่น่าจัดเก็บ

นอกจากนี้ กรมได้ขอความร่วมมือกับบริษัท อาร์เอส ยกเว้นการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง ร้านค้ารายย่อย และผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งผู้ประกอบการที่เดือด
ร้อน สามารถแจ้งชื่อมาที่กรม โทร.สายด่วน 1368