กฟภ.พะเยา เตือนผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ควรซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุดด้วยตนเองหากไม่เข้าใจ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา เตือนผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ควรซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุดด้วยตนเองหากขาดความรู้ความเข้าใจ หลังพบผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟฟ้าดูด นายกิตติ สรรพอุดม ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา กล่าวว่า จากกรณีที่มีผู้เสียชีวิตที่ตำบลท่าจำปี อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 13 มิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งพบว่าสาเหตุเกิดจากการที่ผู้ตายซ่อมปลั๊กสายไฟฟ้าเองแต่อาจเกิดความผิดพลาดจากการต่อสายปลั๊กไฟฟ้า จนถูกกระแสไฟฟ้าดูด ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายจากการใช้ไฟฟ้า ทาง กฟภ.พะเยา จึงขอเตือนประชาชนระวังอันตรายอย่าลงมือซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเอง ควรให้ผู้ที่มีความรู้หรือช่างไฟฟ้าที่มีความชำนาญซ่อมแซมจะปลอดภัยที่สุด อย่างไรก็ตาม แนวทางการใช้ไฟฟ้าให้ปลอดภัยจากอันตรายดังกล่าว ควรออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าตามมาตรฐานการติดตั้ง โดยมีการติดตั้งระบบสายดินและต้องติดตั้งเครื่องตัดกระแสไฟฟ้ารั่ว เป็นอุปกรณ์ป้องกันเพิ่มในวงจรไฟฟ้าที่มีความเสี่ยงกระแสไฟฟ้ารั่ว เลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด