ครม.ผ่านงบอีก100ล.ช่วยเหยื่อม็อบที่เหลือ

ครม.ผ่านงบอีก100ล.ช่วยเหยื่อม็อบที่เหลือ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณจำนวน 100 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เปิดรับลงทะเบียน ผู้ได้รับผลกระทบตั้งแต่ วันที่ 12 มี.ค. 2553 เป็นต้นมา โดยมีผู้มาลงทะเบียน จำนวน 1,636 คน ให้การช่วยเหลือไปแล้ว 803 คน จำนวนกว่า 40 ล้านบาท และในส่วนที่เหลือ จึงได้ขอเสนออนุมัติงบประมาณดังกล่าวเพิ่มเติม นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบให้หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2554 เพิ่มเติมได้ จนถึงวันที่ 30 ก.ค. 2553 หลังจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554 อยู่ในชั้นของคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาก่อนเสนอให้ที่ประชุมสภาพิจารณาเห็นชอบต่อไป