กทม.ประชุมปรองดองหนุนแนวนโยบายรัฐ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร ผู้ว่าฯกทม. เป็นประธานการประชุมร่วมกันทำแผนปรองดองกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 โดยร่วมกับ สถาบันการศึกษาต่าง ๆ กว่า 10 สถาบัน อาทิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น เพื่อเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทย นำแผนปรองดองของรัฐบาล ร่วมกับ 3 ภาคส่วน ประกอบด้วย
ภาคสื่อสารมวลชน ภาคสถาบันการศึกษา และภาคธุรกิจ ซึ่งนโยบายของกรุงเทพมหานคร ในการสร้างแผนปรองดอง ส่วนหนึ่ง คือ การจัดทำโครงการวิจัยและพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ ระหว่างภาคประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในการพัฒนาสืบสวนให้เกิดความเข้มแข็ง และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เป็นศูนย์กลางการในดำเนินการแก้ไขปัญหาของชุมชนอย่างเป็นระบบ

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร ได้แบ่งงานเป็น 6 กลุ่มเขต โดยมี กลุ่มคนจดทะเบียน เข้าร่วมกว่า 2,000 ชุมชน ซึ่งกรุงเทพมหานคร มีการหารือร่วมกับ ตัวแทนสถาบันต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์ปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านต่าง ๆ ของสังคม อาทิ ด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม และจิตใจ โดยจะมีการลงพื้นที่ เพื่อพบปะและพูดคุยกับประชาชนโดยตรง เพื่อรับทราบถึงปัญหาก่อนหาแนวทางการแก้ไขปัญหา
อย่างเป็นระบบต่อไป

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!