พิจิตรแล้งจัดเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า

พิจิตรแล้งจัดเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสัลเลข คำใจ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร ได้เปิดเผยถึง สถานการณ์ภัยแล้งของจังหวัดพิจิตร ขณะนี้ยังคงประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติ สถานการณ์ภัยแล้งอยู่ 12 อำเภอ ซึ่งมีพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจำนวน 69 ตำบล 667 หมู่บ้าน ส่วนใหญ่ผลกระทบเรื่องน้ำอุปโภคบริโภค โดยได้ให้การช่วยเหลือประชาชน ด้วยการแจกจ่ายน้ำกินน้ำใช้ไปแล้วกว่า 15 ล้านลิตร ส่วนเรื่องพืชผลทางการเกษตรที่ได้รับผลกระทบในขณะนี้ ในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน และลุ่มน้ำยม ประกอบไปด้วย อำเภอสากเหล็ก วังทรายพูน ทับคล้อ ดงเจริญ วชิรบารมี สามง่าม โพธิ์ประทับช้าง บึงนาราง และอำเภอโพธิ์ทะเล ไม่มีน้ำทำนา แต่ก็มีชาวนาบางราย ที่ฝืนทำนา โดยหวังน้ำฝน แต่เกิดฝนทิ้งช่วงเสียหายแล้ว นับพันไร่ นอกจากนี้ ฝูงเป็ดไล่ทุ่งก็ไม่มีแหล่งน้ำให้เลี้ยงเป็ด จึงส่งผลให้ราคาไข่เป็ด ขยับตัวสูงขึ้นถึงฟองละ 3 -4 บาท นอกจากนี้ผู้ที่ทำฟาร์มเลี้ยงโคเนื้อ ก็พลอยเดือดร้อนไม่มีทั้งน้ำและทุ่งหญ้าให้เลี้ยงโคแบบธรรมชาติ ต้องซื้อน้ำประปา และฟางแห้งอัดก้อนมาเลี้ยงโค ทำให้เดือดร้อนกันทั่วหน้า เหตุเพราะภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ดังกล่าว