กากของเสียกลิ่นแรงลอยเกลื่อนคลองนาทับ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ 6 และ หมู่ 10 ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา เก็บตัวอย่างคราบกากของเสียสีดำ เหนียวหนึบคล้ายยาง และมีกลิ่นเหม็นรุนแรง ที่ลอยเกลื่อนในคลองนาทับ อ.จะนะ จนทำให้น้ำในคลองนาทับบางช่วงเกิดภาวะเน่าเสียเป็นครั้งที่สอง จนเริ่มส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง และเลี้ยงปลากะพง ตลอดแนวคลองนาทับ โดยเฉพาะนากุ้งซึ่งไม่กล้าสูบน้ำเข้าบ่อ เสี่ยงต่อภาวะกุ้งน็อกตายยกบ่อเหมือนที่เคยเกิดขึ้นเมื่อเดือนก่อน อย่างไรก็ตาม ทางเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาที่เกี่ยวข้อง ทั้งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สงขลา ประมงจังหวัด และนักวิชาการจากศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา ได้
ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และเก็บตัวอย่างคราบของเสียไปตรวจสอบสารประกอบ ที่เป็นอันตราย เพื่อวางแนวทางป้องกัน รวมทั้งตรวจสอบที่มาของกากของเสีย เพื่อดำเนินการฟ้องร้องทางแพ่ง หากพบว่าเป็นของเสียที่ลักลอบปล่อยจาก โรงงานอุตสาหกรรม