ในหลวงพระราชทานฝนหลวงพิเศษ3จังหวัด

ในหลวงพระราชทานฝนหลวงพิเศษ3จังหวัด
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยปัญหาภัยแล้ง และวิกฤติน้ำในเขื่อน พระราชทานฝนหลวงพิเศษเพิ่มอีก 3 จุด

พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจระดับน้ำเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ และเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก พบว่าสถานการณ์น้ำในอ่างลดต่ำลงต่อเนื่อง แม้จะมีปริมาณฝนตกลงมา ในช่วงระยะเวลา 1 สัปดาห์ แต่ด้วยสภาพดินที่แห้ง ขาดความชุ่มชื้น ดังนั้นเกษตรกรที่ใช้น้ำท้ายเขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนภูมิพล ทั้งภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลาง ต้องเลื่อนการทำนาปีออกไปอีก จนถึงกลางเดือนกรกฎาคม

พล.ต.สนั่น กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยวิกฤติภัยแล้ง และปัญหาน้ำในเขื่อน จึงพระราชทานฝนหลวงพิเศษ โดยเพิ่มหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงพิเศษอีก 3 จุด คือ ที่ศูนย์ปฏิบัติการเชียงใหม่ ขอนแก่น นครสวรรค์ นอกจากนี้ ยังพระราชทานเทคนิคพิเศษการทำฝนหลวง เพื่อให้ฝนตกบริเวณพื้นที่เป้าหมายมากยิ่งขึ้น