แล้งลำปางเริ่มคลี่คลายหลายอ.ยังแล้งอยู่

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกฤษเพชร เพชรบูรณนิล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง เปิดเผย หลังจากเดินทางตรวจพื้นที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ ต.บ้านค่า อ.เมือง จ.ลำปาง ว่าจังหวัดลำปางมี 13 อำเภอ ซึ่งมี 6 อำเภอสถานการณ์ภัยแล้งไม่น่าห่วงมากแล้ว ได้แก่ อ.งาว วังเหนือ เมืองปาน แจ้ห่ม ห้างฉัตร และแม่เมาะ เนื่องจากได้เริ่มมีฝนตกลงมาบ้างแล้ว ส่วนอีก 7 อำเภอ ซึ่งอยู่ตอนใต้ของจังหวัดลำปาง คือ อ.เมือง แม่ทะ เกาะคา สบปราบเสริมงาม เถิน และแม่พริก ยังคงประสบปัญหาภัยแล้ง นายกฤษเพชร ยังกล่าวอีกว่า จากการลงตรวจในพื้นที่ตำบล บ้านค่า อ.เมือง จ.ลำปาง สถานการณ์ภัยแล้งยังคงน่าเป็นห่วง เนื่องจากฝนทิ้งช่วงมานาน และยังเป็นพื้นที่ ที่ประสบปัญหาภัยแล้งติดต่อกันมานานกว่า 5 เดือนแล้ว โดยลำห้วยแม่ค่อมที่เป็นน้ำต้นทุน ก่อนที่จะไหลลงลำน้ำ
แม่ตุ๋ยนั้น ก็ได้แห้งขอด ทั้งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในรอบ 80 ปี และยังทำให้บ้านเรือนราษฎร กว่า 1,800 เรือน ยังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ขณะเดียวกันระบบประปาประจำหมู่บ้าน ก็ไม่สามารถดูดน้ำขึ้นมาใช้ได้แล้ว