ผอ.ร.ร.มหิดลฯเข็ดสั่งสอบประวัติย้อนหลัง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เปิดเผยว่า ทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือ จากเทศบาลตำบลศาลายา เข้ามาช่วยปรับปรุงพื้นที่ให้กลับเข้าสู่ปกติอย่างเร่งด่วน สำนักงานโยธาธิการ และ ผังเมืองจังหวัดนครปฐม เข้ามาดูแลควบคุมด้านการบูรณะอาคารมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ใช้ห้องสมุดและเอกสาร การเรียน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอีกหลายฝ่ายที่ต้องการเห็นการกลับฟื้นคืนสู่สภาพปกติ ทั้งทางกายภาพ และจิตใจของครูอาจารย์และนักเรียน โดยเฉพาะพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้ทรงพระเมตตาพระราชทานความห่วงใยแก่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ด้าน นางยุวดี กล่าวว่า หลังเกิดเหตุร้ายขึ้น ทำให้เห็นว่า วันนี้หรือวันหน้า โรงเรียนต้องรู้จักเด็กให้มากขึ้นกว่าเดิม ก่อนที่จะรับเด็กเข้าเรียน ต้องศึกษาพฤติกรรมเด็กย้อนกลับลึกลงไปมากกว่าที่ผ่านมา