วีระค้านคู่กรณีตั้งกก.สอบปะทะ

วีระค้านคู่กรณีตั้งกก.สอบปะทะ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายคณิต ณ นคร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุรุนแรงช่วงที่มีการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) และ คณะพร้อมด้วย นายวีระ มุสิกพงษ์ แกนนำ นปช. ได้เข้าปรึกษาหาข้อยุติที่ภายในห้องประชุมในบ้านพักธานี ประมาณ 15 นาที แกนนำ นปช.ส่วนที่เหลืออีก 7 คนคือนายขวัญชัย สาระคำ หรือนายขวัญชัยไพรพนา นายแพทย์เหวง โตจิราการ นายนิสิต สินธุไพร นายยศวริศ ชูกล่อมหรือเจ๋ง ดอกจิก นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ นายก่อแก้ว พิกุลทอง และนายวิภูแถลง พัฒนภูมิไทย เดินทางมาร่วมประชุม

โดยการประชุมดังกล่าวใช้เวลาพูดคุยกันนานกว่า 2 ชั่วโมง 30 นาที จนเสร็จสิ้นในเวลา16.45 น.หลังการประชุมนายวีระเปิดเผยว่า เห็นด้วยกับการตั้งนายคณิตเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุรุนแรงช่วงที่มีการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ(นปช.) เนื่องจากเป็นบุคลดี ที่ไม่เคยมีประวัติด่างพร้อย แกนนำ นปช.ทั้ง 8 คนยอมรับในคุณสมบัติ ยอมรับว่าเป็นองค์กรที่ดี บุคลากรดำเนินงานดี แต่ตำหนิที่ผู้จัดตั้งแทนที่จะเป็นองค์กรกลางอื่นๆ ที่มีสถานะเป็นกลาง แต่กลับถูกจัดตั้งโดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ทำให้ถูกมองว่าไม่เป็นกลางเนื่องจากนายอภิสิทธิ์ผู้จัดตั้งองค์กรเป็นคู่กรณีที่กล่าวหาว่าคนเสื้อแดงเป็นผู้ก่อการร้าย และไม่ได้รับการยอมรับจากคนเสื้อแดงเพราะเป็นผู้สั่งฆ่าประชาชน

นอกจากนี้นายวีระยังเสนอแนะให้นายคณิต ต้องเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ปรากฏต่อสาธารณะชนอย่างเป็นจริงและต่อเนื่อง ไม่ปิดบัง และไม่ควรดึงคู่กรณีทั้ง 2 ฝ่ายเป็นกรรมการ เพราะจะเกิดความโต้เถียงจนไม่ได้ข้อเท็จจริง ควรตั้งคณะทำงานที่เป็นกลาง และคู่กรณีทั้ง 2 ฝ่ายเป็นผู้ให้ข้อมูลเท่านั้น ซึ่งนายคณิตรับว่าจะนำไปพิจารณา

นายวีระ ยังกล่าวว่า นายคณิตต้องทำงานหนัก ถูกต้อง ตรงไปตรงมา และเปิดเผยจึงจะเป็นที่ยอมรับของทั้ง 2 ฝ่าย ซึ่งตนและแกนนำ นปช.ทั้งหมดยินดีให้ข้อมูล ข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการชุดนี้อย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดความปรองดองโดยเร็ว และเกิดประโยชน์กับประชาชนส่วนรวม