มติก.ตร.เปิดตำแหน่งสบ 10 ปัดล็อกสเปก

มติก.ตร.เปิดตำแหน่งสบ 10 ปัดล็อกสเปก
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.ต.ท.อาจิณ โชติวงศ์ เลขานุการคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือ ก.ตร. เปิดเผย ผลการประชุมคณะกรรมการ ก.ตร.ที่มี นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง เป็นประธาน โดยใช้ระยะเวลาการประชุมนานกว่า 6 ช.ม. ทั้งนี้ระบุว่า ที่ประชุม ก.ตร.มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้มีการเปิดตำแหน่งที่ปรึกษา สบ 10 สายงานด้านการสืบสวนสอบสวน เพิ่มอีก 1 ตำแหน่ง โดยยืนยันว่า มติในครั้งนี้เป็นการหารือถึงการแบ่งงานความรับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับกลุ่มงานที่คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ หรือ ก.ต.ช. เคยเสนอไว้ โดยยืนยันว่า คณะกรรมการ ก.ตร.ไม่ได้ล็อกสเปก เพื่อต้องการให้บุคคลใดมารับตำแหน่งแต่อย่างใด ซึ่งผลการประชุมในครั้งนี้จะมีการนำเข้าที่ประชุม ก.ต.ช.โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิจารณาเพื่อหาบุคคลเข้ารับตำแหน่งอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบในวาระที่เสนอเพื่อพิจารณาสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับข้าราชการตำรวจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และหลักการนับย้อนเวลาการปฏิบัติอายุราชการเป็นทวีคูณ ให้กับข้าราชการตำรวจระดับผู้บัญชาการลงมา โดยตำแหน่งที่สูงขึ้นไปจะต้องมีการพิจารณาเป็นรายๆ ไป โดยให้มีผลย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 30 ส.ค.2550 โดยจะมีผลในการแต่งตั้งโยกย้ายครั้งต่อไปด้วย