สธ.เผยยอดตาย-ป่วยจากหวัด09ยังเท่าเดิม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึง สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในขณะนี้ว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ยังไม่พบผู้ป่วย ที่ได้รับการยืนยันว่า เสียชีวิตจากโรคนี้ โดยจำนวนผู้ป่วยสะสม ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงวันที่ 11 มิ.ย. มีผู้ป่วยยืนยันจำนวนเท่าเดิม คือ 6,635 ราย เสียชีวิต ทั้งหมด 32 ราย ส่วนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคใน 9 กลุ่มเสี่ยง ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงวันที่ 4 มิ.ย. นี้ มีจำนวนทั้งหมดกว่า 1,500,000 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 75% จากกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด ใน 2,000,0000 โดส ดังนั้น เพื่อให้วัคซีนมีประโยชน์ต่อประชาชนที่ยังเหลืออยู่ในโรงพยาบาลต่างๆ อีก 400,000 โดส กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ขยายให้บริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วไปที่สมัครใจด้วย ขณะที่ น.พ.มานิตย์ ธีระตันติกานนท์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า วัคซีนดังกล่าวจะหมดอายุในเดือนกันยายน และตุลาคมนี้ ดังนั้นประชาชนทั่วไปที่สมัครใจ สามารถรับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาล ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใกล้บ้านตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นอกจากนี้ น.พ.มานิตย์ ยังได้กล่าวถึง แนวโน้มของการระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่ 2009 จากนี้ว่า จะเป็นการระบาดตามรูปแบบของไข้หวัดใหญ่ ตามฤดูกาลปกติ ซึ่งมีเชื้อไข้หวัดใหญ่หลายชนิด แต่เชื้อไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์
ใหม่ 2009 จะยังคงเป็นสาเหตุหลัก ในการะบาดร่วมกับเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์อื่นๆ อาทิ เชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิด B อีกด้วย