พระราชินี ทรงให้กรมหม่อนไหมช่วยเกษตรกร

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายไพโรจน์ ลิ้มจำรูญ อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวว่า ขณะนี้ ภัยแล้งได้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร ผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทำให้ ตัวไหมโตช้า อัตราการรอดน้อย และการขาดแคลนน้ำ ยังทำให้ต้นหม่อนไม่สามารถผลิตใบหม่อน ซึ่งเป็นอาหารของตัวไหมได้เพียงพอ ทาง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้กรมหม่อนไหม เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งอย่างเร่งด่วน โดยเบื้องต้นกรมหม่อนไหม ได้ประสานกรมชลประทาน ขอสนับสนุนน้ำเพิ่มเติม ในพื้นที่ปลูกหม่อนทั่วประเทศ และส่งเจ้าหน้าที่ผู้ เชี่ยวชาญด้านหม่อนไหม ลงพื้นที่ ปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงไหม โดยใช้วัสดุธรรมชาติ และเพิ่มความชุ่มชื่นภายในโรงเรือน ซึ่งจะช่วยลดความเสียหายลงได้บางส่วน