ภัยแล้งกระทบพริกหยวก-ผักชีราคาพุ่งสูง

ภัยแล้งกระทบพริกหยวก-ผักชีราคาพุ่งสูง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ตลาดสดเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย การจำหน่ายผักสดหลายชนิด มีการปรับราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการสำรวจพบว่า โดยเฉพาะราคาพริกหยวก มีการปรับราคาจากเดิม ขายกิโลกรัมละ 100 บาท เป็นราคากิโลกรัมละ 150 บาท เช่นเดียวกับ ผักชี ยังคงจำหน่ายอยู่ที่ราคกิโลกรัมละ 220 บาท ตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่วนราคาผักชนิดอื่นๆ นั้น มีการปรับราคาขึ้นจากเดิมประมาณ 5-10 บาทต่อกิโลกรัม

ทั้งนี้จากการสอบถามบรรดาพ่อค้าแม่ค้า ที่นำผักสดมาจำหน่ายทราบว่า ราคาผักที่มีการปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุมาจากเกษตรกรผู้ปลูกผักในแหล่งพื้นที่ หลายพื้นที่ประสบปัญหาเรื่องของอากาศร้อน รวมไปถึงภัยแล้ง และผักขาดน้ำ ทำให้ต้องมีการปรับราคาสูงขึ้นตาม ในช่วงระยะนี้ด้วย