5 หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ร่วมจัดการแข่งขันทักษะมาตรวิทยาด้านมิติเป็นครั้งแรก สำหรับนักเรียน นัก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

5 หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ร่วมจัดการแข่งขันทักษะมาตรวิทยาด้านมิติเป็นครั้งแรก สำหรับนักเรียน นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาทั่วประเทศ หวังพัฒนางานด้านมาตรวิทยาของประเทศ และสร้างบุคลากรเข้าสู่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในอนาคต นางสาวนริศรา ชวาลตันพิพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท สุมิพล จำกัด ร่วมกันจัดการแข่งขันทักษะมาตรวิทยาทางด้านมิติ สำหรับนักเรียน นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการวางรากฐานที่ดีด้านการใช้เครื่องมือวัดทางด้านมิติและเพิ่มโอกาสในการสร้างบุคลากรเข้าสู่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากปัจจุบัน ประเทศไทยยังขาดบุคลากรด้านนี้เป็นจำนวนมาก ทั้งที่มีความจำเป็นในการสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับในกระบวนการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล อีกทั้งยังเป็นส่วนสำคัญที่จะดึงดูดต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยด้วย ด้านนายจิระพันธ์ อุลปาทร กรรมการผู้จัดการบริษัท สุมิพล จำกัด ในฐานะคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กล่าวว่า การจัดการแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก สำหรับนักเรียน นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ไม่เกินชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับภาคทั้ง 5 ภาค ระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม และระดับประเทศ ในวันที่ 10 กันยายนนี้