ธาริตถก3หน่วยงานพิจารณานิรโทษกรรม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กล่าวก่อนเข้าร่วมประชุมที่ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ว่า DSI เลขาธิการ สมช. และกฤษฎีกา จะประชุม เพื่อตรวจสอบแนวทางเบื้องต้นทั้งข้อดีและข้อเสียของการออกกฎหมายนิรโทษกรรม ให้กับกลุ่มผู้ชุมนุม นปช. ที่ กระทำความผิด ซึ่งมีโทษจำคุก ไม่เกิน 2 ปี จากนั้นจะไปยกร่างกฎหมายดังกล่าว เพื่อเสนอต่อศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ ศอฉ. และรัฐบาลให้เป็นผู้ตัดสินใจอีกครั้งว่าเห็นด้วยกับร่างกฎหมายดังกล่าวหรือไม่ ซึ่งหาก ศอฉ. ไม่เห็นด้วย ร่างกฎหมายนิรโทษกรรมฉบับนี้ก็จะตกไป ทั้งนี้หากร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวผ่านความเห็นชอบ ส่วนตัวคิดว่าหากรัฐบาลต้องการให้มีผลบังคับใช้อย่างรวดเร็ว ก็ควรออกเป็นพระราชกำหนด แต่หากรัฐบาลต้องการความรอบคอบ ก็ต้องออกเป็นพระราชบัญญัติ