โพลชี้ละคร-ดาราทำมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่ง

โพลชี้ละคร-ดาราทำมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่ง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงานพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 61 % เห็นว่าการมีเพศสัมพันธ์ ก่อนแต่งงานเป็นเรื่องที่รับได้ และขอให้สังคมยอมรับเรื่องดังกล่าวด้วย ผลสำรวจยังพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 56.2 บอกว่าเนื้อหาของละครหลังข่าว มีส่วนทำให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงาน และยังพบว่า ดารา ศิลปิน มีส่วนทำให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงาน ถึงร้อยละ 50.3 ขณะที่ประชาชน ร้อยละ 44.6 เห็นว่าการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน เป็นเรื่องปกติในสังคมไทยแล้ว ส่วนการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างป้องกันตนเองด้วยการใช้ถุงยางอนามัย สูงถึง 84.3 % แต่การใช้ถุงยางอนามัย กับบุคคลที่ไม่ได้แต่งงานด้วยมีเพียง 36.5 %

อย่างไรก็ตาม โพลดังกล่าวนั้นจัดทำขึ้นเพื่อสะท้อนปัญหาสังคมที่ไม่อาจปฏิเสธได้ และปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่ออนาคตของสังคมไทยหากการมีเพศสัมพันธ์ไม่ป้องกัน และไม่มีความรู้ในการป้องกันอย่างแท้จริง