ปทีป สั่งด่วน กวาดล้างกลุ่มก่อความไม่สงบ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐ รรท.ผบ.ตร. มีบันทึกด่วนที่สุด ถึงผู้ปฏิบัติ ผบช.น. ภ.1-9 ศชต. ก.ส. และ ตชด. โดยอ้างถึงสถานการณ์การชุมนุมที่ผ่านมา ที่ได้คลี่คลายลง และอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้แล้ว แต่ยังพบว่ามีความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคลในบางพื้นที่ ซึ่งอยู่ในระหว่างการประกาศ พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ซึ่งจะต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกัน และควบคุมการเคลื่อนไหวไม่ให้เกิดความรุนแรง ให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย จึงให้ดำเนินการระดมกวาดล้าง จับกุมอาวุธปืน อาวุธสงคราม วัตถุระเบิด และสิ่งผิดกฎหมายให้ติดตามเร่งรัดดำเนินคดีต่างๆ ที่เกิดขึ้น สืบสวน ติดตาม จับกุมตามหมายจับคดีอาญา ให้มีการประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ในการดำเนินคดีต่างๆ ให้สาธารณชนได้รับทราบ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ และให้หน่วยที่อยู่ในพื้นที่ตามประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ประเมินสถานการณ์ว่า เห็นควรให้คงไว้ซึ่ง พ.ร.ก. ดังกล่าวต่อไปหรือไม่ และรายงานผลการประเมินให้ ตำรวจทราบภายใน วันนี้