นายกฯ ประชุม ไทย-ลาว

นายกฯ ประชุม ไทย-ลาว
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวระหว่างเปิดการประชุม เอกอัครราชทูตกงสุลใหญ่ กับผู้ว่าราชการจังหวัด ชายแดนด้านไทย-ลาว ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างไทย กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นไปด้วยความราบรื่นมาโดยตลอด เนื่องจาก ใกล้ชิดทั้งประเพณีวัฒนธรรม และภาษา อีกทั้งยังมีปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือในด้านอื่น สามารถแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ การสร้างกลไกความร่วมมือ เพื่อแก้ไขปัญหาทั้งในด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะกรอบความร่วมมือ อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง รวมถึงความร่วมมือในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

ขณะเดียวกัน เห็นว่าขณะนี้ลาวมีความเติบโต ในระดับภูมิภาคสูงขึ้น โดยเห็นได้จากความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพ ในการจัดประชุมระดับภูมิภาค และการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ซึ่งไทยเองก็มีส่วนร่วม และให้ความช่วยเหลือ ทำให้เป็นส่วนช่วยเสริมความสัมพันธ์ให้เน้นเฟ้นมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัญหาที่จะต้องแก้ไข อาทิ ความล่าช้าในการปฏิบัติการ ในระดับพื้นที่ และงบประมาณที่ใช้ในการอำนวยความสะดวก ระหว่าง 2 ประเทศ ซึ่งต้องบูรณาการร่วมกัน ระหว่างเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ และจากส่วนกลาง ซึ่งต้องมีการรับรู้ถึงความต้องการของประชาชน อย่างแท้จริง ทั้งนี้ในวันที่ 19 ธ.ค. นี้ จะครบรอบ 60 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งเป็นโอกาสที่จะได้จัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ